Авакум Захов #8

Історія з собаками
Издатель: Видавництво “Молодь”, Київ, 1982 р.
Коштовний камінь
Издатель: Гуляшки А. Коштовний камінь: повість / Пер. з болг. М.Г.Горбатюк; Худ. Ю.Г.Зубковський. — К.: Держлітвидав України, 1958. — 140 с.1958